Aspekty prawne

Po co ta cała polityka prywatności w Niemczech?

Polityka prywatności w Niemczech

Aspekty prawne i odpowiedzialność prawna polskich sprzedawców i właścicieli stron internetowych
na terenie Niemiec.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych („Rozporządzenie Rzym I”), które obowiązuje od 17 grudnia 2009 r., umowy zawierane przez przedsiębiorcę z konsumentem podlegają prawu państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu. Do umów zawartych przez pozwanego z konsumentami w Niemczech należy zatem stosować prawo niemieckie…”.

Myśl strategicznie. Dopasuj twoje działania do niemieckiego prawa.

Wniosek: Zagraniczni przedsiębiorcy internetowi, którzy sprzedają swoje produkty w Niemczech, muszą przestrzegać obowiązujących niemieckich przepisów prawnych, takich jak ustawa o sprzedaży na odległość (Fernabsatzrecht) uregulowana w niemieckim kodeksie cywilnym (BGB).

Przeprowadzimy Cię przez cały proces, chroniąc przed błędami na obcym rynku zbytu.

W celu zapewnienia bezpiecznej pod względem prawnym obecności w Internecie w Niemczech zalecamy zagranicznym przedsiębiorcom, aby wszystkie niezbędne teksty prawne (ogólne warunki handlowe, polityka anulowania itp.) zostały sporządzone przez naszą firmę po konsultacji z prawnikiem.

image-section-49-min.jpg

Chcesz regularnie otrzymywać wiadomości na temat płatnych upomnień adwokackich w Niemczech ?

Ochrona konsumentów obejmuje obowiązkowe stosowanie prawa miejsca zwykłego pobytu konsumenta do umów zawieranych między przedsiębiorcami a konsumentami.

Po co ta cała polityka prywatności w Niemczech?

Według sędziów zagraniczni przedsiębiorcy internetowi, którzy oferują swoje produkty na platformach internetowych z niemiecką domeną i specjalnie kierują swoją ofertę do niemieckich klientów, muszą przestrzegać tych samych przepisów, co niemieccy przedsiębiorcy. W związku z tym muszą oni również dostosować swoje ogólne warunki handlowe do ustawy o sprzedaży na odległość i innych przepisów prawa niemieckiego. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa niemieckiego i wynikających z tego sporów obowiązują przepisy prawa niemieckiego.

Czym jest ostrzeżenie w internecie? W Internecie możesz zazwyczaj otrzymać płatne ostrzeżenie, jeśli na Twojej stronie znajdują się treści naruszające obowiązujące prawo. Są to najczęściej naruszenia prawa autorskiego, prawa konkurencji lub prawa znaków towarowych, a także ochrony konsumentów.

 

Co musi zawierać Impressum?

Pełna nazwa i adres właściciela strony. W przypadku osób prawnych pełna nazwa firmy z dodatkiem w postaci (GmbH, GbR) Pełne imię i nazwisko (!) upoważnionego (ych) przedstawiciela (ów)

Dane do kontaktu bezpośredniego, numer telefonu, adres e-mail, faks (jeśli jest dostępny). Numer rejestru handlowego i sąd rejestrowy, jeśli są dostępne NIP (§ 27a UStG) i numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa (§ 139c niemieckiego kodeksu podatkowego), jeśli są dostępne…

Nawiąż z nami kontakt a dostosujemy Twoja politykę prywatności do aktualnych wymogów niemieckiego prawa.

erecht24-grau-agentur-gross

Marketingponiemiecku.pl – to projekt firmy Vevima.de z Akwizgranu w Nadrenii Westfalii, specjalizującej się tworzeniu polityki prywatności dostosowanej do potrzeb i wymogów prawnych na niemieckim rynku. 

Jesteśmy oficjalnym partnerem niemieckiej kancelarii prawniczej eRecht24.de

Kontakt z nami
Social Media

 

Firma Vevima.de
Hauptstr. 54
DE 52066 Aachen
tel. +49 176 24921725
e-mail info@vevima.de

strategiczny partner w Polsce:

Aleppo.pl SP. z o.o.
ul. Kielnieńska 170a
PL 80-290 Gdańsk

 

Copyright © Marketingponiemiecku.pl